Skip to main content

Dotace

Získejte dotace na výměnu oken a dveří díky programu Nová zelená úsporám Light nebo v novém programu Oprav starý dům.

OPRAV STARÝ DŮM

Dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora zahrnuje také možnost výměny oken, dveří a instalaci techniky pro stínění.

Netýká se pouze výměny oken a dveří!

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

Dotace na výměnu stávajících oken pro seniory, invalidní důchodce a příjemce příspěvku na bydlení, kteří chtějí snížit své výdaje za energie

DOTACE OPRAV STARÝ DŮM

> Elektronický příjem žádostí o dotaci je otevřen od září 2023
> Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Kdo má nárok
 • Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • Žadatel musí mít doklad o vlastnictví bankovního účtu a odborný posudek
 • Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu
Podmínky dotace na výměnu oken a dveří
 • Podrobné podmínky dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele a příjemce podpory
 • Všechny potřebné dokumenty jsou na stránce Dokumenty pro rodinné domy
 • V případě využití dotace se nesmí nemovitost 10 let prodat
 • Nemovitost musí být starší 10 let (stavební povolení musí být vydáno před 1.7.2013)
 • Dotaci lze uplatnit i zpětně u budov starších do 1. 7. 2013 (vydání stavebního povolenení)
 • Dotace musí být využita do 2 let od schválení
 • V případě výměny oken musí být všude trojsklo
Jak a kdy o dotaci požádat
 • Výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR pomocí tlačítka PODAT ŽÁDOST
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • Příjem žádostí spuštěn v září 2023
Jaká je výše dotace
 • 50 % z celkových způsobilých výdajů (max. 1 milion korun)
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
Na koho se obrátit
 • Pokud si nevíte rady, zeptejte se nás a my vás nasměrujeme na odborníky, kteří ověří nárok na dotaci a pomohou s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti včetně vyřízení potřebných dokumentů.
 • Podrobné informace najdete přímo na stránkách https://novazelenausporam.cz/jak-na-to/oprav-dum/

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

> Elektronický příjem žádostí o dotaci je otevřen od 9. ledna 2023
> Požádat je možné na opatření realizovaná po 12. září 2022

Kdo má nárok

Vlastníci či spoluvlastníci rodinného domu, bytové jednotky v  řadovém domku nebo trvale
obývané rekreační stavby s trvalým pobytem počínajícím před 12. 9. 2022, přičemž

 • žadatel a všichni členové domácnosti jsou příjemci starobního nebo invalidního důchodu 3. stupně
 • žadatel v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobíral příspěvek na bydlení
Podmínky dotace na výměnu oken a dveří
 • nová okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem
 • špaletová okna stačí opravit, avšak vnější křídla musí být nahrazena novými (příp.repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem
 • vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň, případné zasklení pak musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem
Jak a kdy o dotaci požádat
 • prostřednictvím internetu přes tlačítko „podat žádost“ na stránkách Nová zelená úsporám Light
 • před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
Co je potřeba doložit k žádosti
 • fotodokumentace stávajících oken a dveří
 • jednoduchý odborný posudek navrhovaných opatření, s jehož vypracováním pomohou zdarma zástupci Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS
 • doklad potvrzující vlastnictví bankovního účtu – poslední výpis z účtu anebo smlouva s bankou o zřízení bankovního účtu
 • potvrzení prokazující:
  – pobírání starobního či invalidního důchodu (aktuální výměr důchodu nebo potvrzení pobírání OSSZ)
  – čerpání příspěvku na bydlení (rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení)

Dokumenty k žádosti je nutné doložit v digitální podobě!

Jaká je výše dotace
 • na jeden rodinný dům až 150 000 Kč (18 000 Kč na vchodové dveře nebo 12 000 Kč na jeden kus výplně)
Kdy a jak lze podporu čerpat
 • po vydání kladného rozhodnutí ministra životního prostředí, a to formou
  – dotace u žádostí podaných po realizaci opatření
  – zálohy u žádostí podaných před dokončením realizace opatření.

Peníze jsou poskytovány bezhotovostním převodem na účet.

Kolik času je na dokončení opatření a jak je provést
 • 1 rok (v odůvodněných případech je možné dobu o půl roku prodloužit)
 • svépomocí, nebo oslovit realizační firmu
Co je potřeba doložit po dokončení
 • Fotografie realizovaných opatření
 • Zprávu o provedených opatřeních (potvrdí zástupce Místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS)
Na koho se obrátit
 • Pokud si nevíte rady, zeptejte se nás.
 • Poradíme vám a nasměrujeme na odborníky z Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS, kteří
  ověří nárok na dotaci a pomohou s vyřízením elektronické identity i s podáním žádosti včetně
  vyřízení potřebných dokumentů.

Volejte zdarma

Spolehněte se na nás

Pokud si nevíte rady, zeptejte se nás.

Poradíme vám a nasměrujee na odborníky z Místních akčních skupin nebo EKIS a m-EKIS, nebo si můžete dohledat detailní informace k dotacím Oprav starý dům

  KONTAKTUJTE NÁS

  V případě zájmu o vyřízení dotace vyplňte prosím tento formulář nebo nám zdarma zavolejte na 800 100 583.