Instalace plastového bazénu


U nás v TSH PLASTU Vám zajistíme kompletní dodávku a montáž bazénu „na klíč“ včetně stavebních a výkopových prací, ke kterým Vám jako bonus dodáme výkresovou dokumentaci zdarma.

UMÍSTĚNÍ BAZÉNU (výběr místa)

Váš bazén  doporučujeme situovat na nezastíněné místo. Vybrané místo by Vám také mělo poskytovat dostatek soukromí pro relax a pohodu.

Při volbě umístění bazénu zohledněte také umístění technologie k úpravě vody (filtrace atd.). Pro potřeby následného osazení našeho bazénu Vám ZDARMA připravíme stavební výkres, dle Vašich individuálních potřeb, popř. Vám připravíme i vizualizaci Vašeho nového bazénu.

STAVEBNÍ JÁMA


Vyhloubená jáma musí  být  minimálně o 20cm větší  něž je půdorysný rozměr osazovaného bazénu a to v každém směru. Hloubka stavební jámy je pak dána součtem hloubky bazénu, případné izolace polystyrenem, betonové desky a podsypu.
Vyskytuje-li se na pozemku nebo v místě stavby spodní voda, je potřeba obvod základové desky odvodnit – osadit drenáží.

BETONOVÁ DESKA


Sílu železobetonové desky doporučujeme zpravidla min. 15cm s minimálně jednou vloženou armovací sítí. Pokud je v místě nesoudržná zemina nebo jinak nestabilní podloží, je třeba konstrukci desky konzultovat se stavební firmou. Deska musí být vodorovná ve všech směrech s tolerancí 5mm. Zároveň je třeba dbát i na hladkost povrchu desky.


Desku betonujeme v celém rozsahu vykopané jámy v jedné rovině. Pokud jsou součástí bazénu integrované schody, je nutno vybetonovat i tuto plochu pod budoucími schody (schody se podezdívají – podbetonovávají až po instalaci bazénu). Betonová deska je vyzrálá a připravena na osazení bazénu zhruba po 10-ti dnech.

USAZENÍ BAZÉNU


Bazén usazujme na zatvrdlou desku, nejlépe na extrudovaný polystyren o síle 3cm. Nedoporučujeme osazovat bazén na holý beton vzhledem k možnému poškození, může dojít k promáčknutí o případné nečistoty a nerovnosti desky.
Bazén do jámy usazujeme většinou ručně, pouze u větších bazénů je na zvážení použití jeřábu zejména vzhledem k přístupu atd.
V případě potřeby bazén svařujeme i na místě.

OBETONOVÁNÍ BAZÉNU (obezdění)


Po osazení bazénu napustíme prvních cca 30cm vody do bazénu a začínáme postupně obsypávat suchým betonem.  Pokud je potřeba beton v některých místech pěchovat, činíme tak pouze proto, aby nedošlo k vybočení stěny směrem do bazénu. Betonujeme maximálně do výšky napuštěné hladiny vody.  Celý postup opakujeme až do úplného zabetonování bazénu.
Pokud by bazén nebyl na celou svoji výšku zapuštěn do terénu, je třeba stěny obezdít. Toto řešení pak konzultujte s naším technikem.

UMÍSTĚNÍ TECHNOLOGIE


Filtrační zařízení a ostatní technologické komponenty umisťujeme do šachty nebo na jakékoli jiné suché a zakryté místo, např. garáž nebo sklep. Vzdálenost od bazénu nesmí přesáhnout 10m.
Šachta musí být stejně jako bazén osazena na betonové desce o síle min. 10cm. Výkop pro tuto šachtu provedeme na každou stranu o 10cm větší než je její půdorysný rozměr. Stejně jako bazén ji obetonujeme, přičemž je dobré ji před betonáží rozpažit.
Rozměr a umístění šachty doporučujeme konzultovat s naším technikem.

Naší referencí jsou tisíce realizací a důvěra spokojených zákazníků. Budeme rádi, když v naše služby a produkty vložíte důvěru a zavoláte nám, pošlete poptávku nebo navštívíte jednu z našich prodejen po celé ČR.

Kalkulace

Zavoláme Vám

Spěcháte? Napište nám na sebe kontakt. Ozveme se nejpozději následující pracovní den.    Souhlasím se zpracováním osobních údajů*